Senior jurist onderwijsrecht

Vrije Universiteit Amsterdam
  • Senior jurist onderwijsrecht
  • University Graduate
Ben jij een ambitieuze, communicatieve jurist die de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) kan adviseren over uitdagende juridische vraagstukken op het gebied van onderwijswetgeving? Solliciteer dan bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Locatie: AMSTERDAM
FTE:      0,8 - 1

Functieomschrijving

Je bent hét aanspreekpunt voor onderwijsrechtelijke vraagstukken die spelen binnen de universiteit. Nu eens houd je je bezig met het schorsen van een student, dan weer beoordeel je conceptregelgeving of overleg je met een faculteitsbestuur over uitleg en toepassing van regelgeving. Je krijgt ook te maken met aanpalende onderwerpen: (studenten-) medezeggenschap en het opstellen of beoordelen van (internationale) overeenkomsten tussen instellingen. Daarnaast maak je deel uit van het team Rechtsbescherming Studenten van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken (BJZ). Dit team is verantwoordelijk voor de behandeling van bezwaar- en (hoger) beroepschriften van studenten van de universiteit.

Jouw taken

• je adviseert en ondersteunt het College van Bestuur, de faculteiten en diensten bij
  onderwijsrechtelijke vraagstukken;
• je adviseert over, en schrijft regelingen op het gebied van, onderwijs- en studentenbeleid
• je ondersteunt bij het implementeren van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie
• je toetst beleidsvoorstellen aan relevante wet- en regelgeving en doet voorstellen voor
  aanpassingen
• je concipieert uitspraken en beslissingen op bezwaar als secretaris van het College van
  Beroep voor de Examens (CBE) en, in voorkomende gevallen, van de
  Geschillenadviescommissie van de universiteit
• je onderhoudt functionele contacten met betrokken functionarissen van faculteiten en
  eenheden

Functie-eisen

• je hebt een universitaire studie Rechten (master) met succes afgerond
• je beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving, 
  waaronder in elk geval de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek  
  (WHW)
• je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als jurist of advocaat, waaronder ervaring met het
  schrijven van adviezen en uitspraken
• werkervaring binnen een grote organisatie is een pre

Voor de functie zien we graag de volgende competenties:
• je werkt zelfstandig en bent resultaatgericht
• je hebt een sterk analytisch vermogen
• je bent een stevig adviseur en weet op inhoud te overtuigen
• je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
  (ook in de Engelse taal)
• je bent integer en accuraat
 

Wat bieden wij

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring op voltijdse basis minimaal €4.406 (schaal 12) en maximaal €5.656 (schaal 12) bruto per maand. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel Jurist 1 en staat open voor ten minste 0,8 fte.

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 1 jaar. Verlenging van de arbeidsovereenkomst behoort tot de mogelijkheden.
Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:
  • maximaal 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband
  • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
  • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling
  • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden

Over de VU

Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs, grensverleggend onderzoek en valorisatie, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderwijs en onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen.

Aan de VU studeren ruim 25.000 studenten en werken ruim 4.500 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs, onderzoek en valorisatie.
 
Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en valorisatie. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.
 
Bestuurszaken
De dienst Bestuurszaken (BZ) verzorgt de strategische advisering en geïntegreerde ondersteuning van het College van Bestuur (CvB) van de Vrije Universiteit Amsterdam. We werken daarnaast nauw samen met en voor de faculteiten én de andere diensten van de VU om de bestuurlijke agenda te realiseren en richting te geven aan de instellingsstrategie. We leveren procesmatige ondersteuning van beleid- en besluitvorming en dragen inhoudelijk bij aan diverse strategische dossiers. BZ is verantwoordelijk voor juridische advisering en bevordert tevens de VU-brede governance, control en compliance. Ook draagt BZ zorg voor academische plechtigheden als promoties en hooglerarenbenoemingen.

Werken bij Bestuurszaken betekent dat je meewerkt aan het dagelijkse bestuur, de strategie en het beleid van de VU, samen met een uitgebreid intern en extern netwerk van stakeholders. Bij BZ werken in totaal 68 medewerkers (55,3 fte), verdeeld over de afdelingen Beleid en Bestuurlijke Ondersteuning (BBO); Bestuurlijke en Juridische Zaken (BJZ); Management Ondersteuning (MO); en Documentmanagement en Archief (DMA).


Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken (BJZ)
De afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken (BJZ) is de afdeling binnen Bestuurszaken (BZ) die is belast met de organisatie van en het adviseren over bestuurlijke en juridische aangelegenheden. BJZ adviseert het College van Bestuur, faculteiten en diensten op een breed terrein van onderwijsrechtelijke, civiel- en bestuursrechtelijke, privacyrechtelijke, fiscale en arbeidsrechtelijke vraagstukken. BJZ fungeert als vraagbaak voor de universitaire gemeenschap, adviseert en treedt op in juridische procedures. Daarnaast is BJZ het loket voor rechtsbescherming binnen de VU. BJZ ondersteunt verschillende commissies in het domein van rechtsbescherming, zoals het College van Beroep voor de Examens, de Geschillenadviescommissie, bezwarencommissies decentrale selectie en de Commissie Ongewenst Gedrag. De afdeling BJZ draagt zo bij aan het juridisch compliant zijn van de VU. Bij BJZ werken 14 professionals, een deel met een eigen specifieke expertise, van waaruit zij zelfstandig werken voor het CvB, de faculteiten en de diensten. Eénieder werkt vanuit een sterke intrinsieke motivatie voor de VU en realiseert zich het belang van de eigen bijdrage.

Solliciteren

Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan door middel van onderstaande solliciteer button uiterlijk 6 januari 2020. Denk hierbij aan het uploaden van jouw curriculum vitae en motivatiebrief. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de middag van 14 januari 2020 (eerste ronde) en in de middag van 21 januari 2020 (tweede ronde). Indien mogelijk vragen wij je hier rekening mee te houden.

Vragen
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met:

Naam: Lisette Flohil
Functie: Hoofd Bestuurlijke en Juridische zaken
Telefoonnummer: 06 42245173
E-mail: l.flohil@vu.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Meer informatie en solliciteren