Directeur bedrijfsvoering faculteit der Bètawetenschappen

Vrije Universiteit Amsterdam
  • Directeur bedrijfsvoering faculteit der Bètawetenschappen
  • University Graduate
Bent u toe aan een brede leidinggevende functie aan de top van de Bètafaculteit bij een dynamische en maatschappelijk relevante organisatie, solliciteer dan bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Locatie: AMSTERDAM
FTE: 1 - 1

Functieomschrijving

De Directeur Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de financiële, personele en facilitaire processen binnen de faculteit. De directeur werkt vanuit deze verantwoordelijkheid nauw samen met de decaan die eindverantwoordelijk is voor de faculteit. Als lid van het faculteitsbestuur geeft de Directeur Bedrijfsvoering samen met de decaan en de andere leden van het faculteitsbestuur vorm aan de facultaire strategische agenda.
 
De directeur ziet toe op de (kwaliteit van de) dienstverlening vanuit de VU-diensten en maakt afspraken over het te leveren dienstverleningspakket met de betreffende diensten. De Directeur Bedrijfsvoering zorgt dat de dienstverlening is afgestemd op de facultaire behoeften, waar nodig in overleg met de facultaire medezeggenschap. Tevens is de directeur verantwoordelijk voor een effectieve organisatie van de facultaire ondersteuning, bestaande uit circa 80 medewerkers werkend voor o.a. het onderwijsbureau, beleidsbureau en bureau huisvesting. De directeur speelt een centrale rol in het huisvestingsproces en is richtinggevend in het huidige groeiscenario van de faculteit. De directeur bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de algehele
veiligheid binnen de faculteit
 
Samen met de CvB portefeuillehouder, de collega-directeuren van andere faculteiten en de
directeuren van de VU diensten draagt de Directeur Bedrijfsvoering bij aan de verdere ontwikkeling van de universitaire bedrijfsvoering, zodat deze aansluit bij de nieuwe opgaven waar de universiteit voor staat.
De VU hecht veel waarde aan leiderschap en heeft richtlijnen hiervoor vastgelegd in de VU “Art of Engagement”.

Functie-eisen

  • Afgeronde academische opleiding
  • Kennis van en ervaring met de universitaire organisatie
  • Tenminste 8 jaar ervaring met integraal management op directieniveau
  • Aantoonbare ervaring met coachend leidinggeven aan een diverse groep professionals
  • Ervaring met beleidsmatige processen en implementatie in een complexe organisatie
  • Affiniteit met onderwijs en onderzoek
  • Uitstekende communicatie vaardigheden in woord en geschrift, zowel in Nederlands als Engels

Wat bieden wij

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring op voltijdse basis minimaal €6.218 (schaal 16) en maximaal €8.127 (schaal 16) bruto per maand. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel: Directeur bedrijfsvoering 1 en staat open voor ten minste 1 fte.

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 5 jaar met het uitzicht op een vast dienstverband.

Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals een bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer en collectiviteitskortingen op ziekte- en autoverzekering.

Over de VU

Bijdragen aan een betere wereld, door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek. Dat is de ambitie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten.

Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen. Deze zijn ingericht langs vier maatschappelijke thema’s: Connected World, Governance for Society, Human Health and Life Science en Science for Sustainability. Zo stimuleren we de multidisciplinaire samenwerking waar de maatschappelijke problemen van nu en straks om vragen.

De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Aan de VU werken ruim 4.600 medewerkers en volgen ruim 26.500 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Over de faculteit der Bètawetenschappen

De Faculteit der Bètawetenschappen inspireert wetenschappers en studenten om duurzame oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Van bosbranden tot big data, van obesitas tot geneesmiddelen en van molecuul tot de maan: ons onderwijs en onderzoek beslaan de volle breedte van de bètawetenschappen. Nationaal en internationaal delen wij kennis en ervaring met vooraanstaande wetenschappelijke instituten en het bedrijfsleven.

De faculteit telt 7.000 studenten binnen 40 opleidingen en er werken 1.250 medewerkers. Het integrale budget van de faculteit bedraagt 160 M€. Zowel qua financiën als qua personeel is er sprake van een groeiscenario. Daarnaast  bevindt de faculteit zich middenin in een intensief herhuisvestingstraject, waarbij de faculteit van één groot gebouw wordt verdeeld over meerdere bestaande en nieuwe gebouwen. Daarnaast is de faculteit bezig om het palet van opleidingen in de komende jaren te herzien. De faculteit beschikt over een groot aantal laboratoria voor experimenteel onderzoek, waaronder werkplaatsen, clean rooms, laser labs, ML-labs in diverse klassen en een proefdierfaciliteit.

Solliciteren

Mevrouw Britt Blomsma van het werving- en selectiebureau Ebbinge begeleidt de procedure. De eerste verkennende gesprekken vinden plaats met Ebbinge. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie en CvB vinden plaats vanaf 24 februari 2020.
Een selectie-assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
De kandidaat dient een VOG  te kunnen overleggen.


Vragen
Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met:
Guus Schreiber, decaan Faculteit der Bètawetenschappen
Telefoonnummer: +31 20 59 87688
E-mail: guus.schreiber@vu.nl

Voor uitgebreide informatie over de vacante positie en het jaarplan kunt u contact opnemen met Britt Blomsma: britt.blomsma@ebbinge.nl of 06-2602 2265.

U wordt verzocht uw sollicitatie vóór 3 februari 2020 te sturen naar britt.blomsma@ebbinge.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie en solliciteren