Directeur Informatie Technologie/CIO

Vrije Universiteit Amsterdam
 • Directeur Informatie Technologie/CIO
 • University Graduate
Bent u de breed georiënteerde directeur Informatie Technologie/CIO die door de digitale en technologische ontwikkelingen nieuwe kansen creëert voor samenwerking en innovatie op het gebied van het onderzoek en onderwijs, solliciteer dan bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).
           
Locatie: AMSTERDAM
FTE: 1

Functieomschrijving

Peoplemanagement in combinatie met executiekracht ten aanzien van het Informatie Technologie-beheer en vernieuwing zijn sleutelwoorden voor deze Directeur Informatie Technologie/CIO positie. Naast het aansturen van de dienst is de Directeur Informatie Technologie/CIO verantwoordelijk voor de IT strategie en samenhangend beleid op korte, middellange en lange termijn. De directeur zoekt hierin de samenwerking binnen de eigen organisatie van faculteiten en diensten, stakeholders en collega-instellingen in het umfeld.
 
De directeur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de dienst Informatie Technologie en wordt daarbij ondersteund door een managementteam. De directeur geeft optimale ruimte aan de zelfstandigheid en professionaliteit van de medewerkers. Op deze wijze kunnen zij binnen de afgesproken kaders de medewerkers zelfstandig invulling geven aan de eigen verantwoordelijkheid en het realiseren van de afgesproken resultaten.
De Directeur Informatie Technologie/CIO werkt nauw samen met de decanen en directeuren bedrijfsvoering die eindverantwoordelijk zijn voor de faculteiten.
Samen met de CvB portefeuillehouder, de bestuurders van faculteiten en de collega directeuren van de VU diensten draagt de Directeur Informatie Technologie/CIO bij aan de verdere ontwikkeling van de universitaire bedrijfsvoering, zodat deze aansluit bij de nieuwe opgaven waar de universiteit voor staat.
 
In de VU werken we aan verbetering van onze cultuur van samenwerking en uitwisseling. De directeur is aanspreekbaar op deze vier basisprincipes en draagt deze ook actief uit:
 • Luister en geef ruimte voor groei
 • Toon moed in duidelijke keuzes
 • Wees transparant en duidelijk
 • Draag bij aan het grotere geheel

 Functie-eisen

 • ruime ervaring in het leidinggeven aan een resultaatverantwoordelijke eenheid in een organisatie van professionals
 • ruime ervaring in het managen van complexe ICT processen in een dynamische en kennisintensieve context, waarvan een deel in een eindverantwoordelijke rol (>100 mw)
 • ervaring in een bestuurlijke positie als een volwaardige, kritisch en onafhankelijke sparringpartner van het (top)bestuur van de organisatie
 • ervaring in verandermanagement en implementatieprocessen
 • bekendheid met universitaire wereld is een pré
 •  ruime aantoonbare ervaring in het vertalen van een lange termijn organisatie- en ICT-visie, in concrete implementatieplannen en projecten
 • ruime aantoonbare ervaring in het succesvol realiseren van grote en complexe ICT programma’s en projecten
 • academisch werk- en denkniveau.         

Wat bieden wij

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring op voltijdse basis maximaal € 8.127 (schaal 16) bruto per maand. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel: Beleidsdirecteur 1 en staat open voor 1 fte.

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 5 jaar met uitzicht op vast dienstverband.
Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden
 • collectiviteitskortingen op ziekte- en autoverzekering

Over de VU

Bijdragen aan een betere wereld, door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek. Dat is de ambitie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten.

Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen. Deze zijn ingericht langs vier maatschappelijke thema’s: Connected World, Governance for Society, Human Health and Life Science en Science for Sustainability. Zo stimuleren we de multidisciplinaire samenwerking waar de maatschappelijke problemen van nu en straks om vragen.

De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Aan de VU werken ruim 4.600 medewerkers en volgen ruim 26.500 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Over de dienst informatie technologie

Universiteiten hebben te maken met een veranderende sector, grotendeels gestuwd door nieuwe IT-toepassingen. Digitalisering verandert de vorm en inhoud van onderwijs en onderzoek. Kennisontwikkeling en -overdracht zijn niet langer primair het domein van kennisinstellingen, waardoor samenwerking nieuwe dimensies krijgt. Zo ontstaat er ook concurrentie met spelers uit andere sectoren. Digitalisering heeft diepgaand effecten op de vorm van ons onderwijs en onderzoek, waarbij open science, fair data en open education de norm zijn. Door digitalisering zullen opleidingen ook inhoudelijk veranderen bijvoorbeeld door Artificial Intelligence, 3D en Virtual Reality.
 
De VU heeft deze ontwikkelingen in kaart gebracht en vertaald naar de Digitale Strategie 2025. Afgelopen periode zijn deze thema’s in perspectief geplaatst en meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe instellingsstrategie.
 
Binnen de dienst Informatie Technologie is het programma IT for Purpose uitgevoerd en de vernieuwing van de infrastructuur is ingezet. Het komende jaar staat in het teken van Digital@VU (vernieuwing van de werkplekken) en ERP (vernieuwing bedrijfsvoering), maar ook tal van andere intensieve projecten staan op de agenda zoals een stevige digitaliseringsparagraaf, security, versnelling van de digitalisering van SURF, SAP en IAM.
 
Bij de dienst Informatie Technologie werken ca 250 medewerkers (220 fte)  en kent daarnaast nog een flexibele schil. De omzet bedraagt 48 M€ en er is een budget voor investeringsprojecten ter grootte van 12,5 M€.

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van mr. Albert Froom, partner bij LeadersTrust.
De eerste gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op vrijdag 3 april 2020.
Een selectie-assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. De kandidaat dient een VOG te kunnen overleggen.

Vragen

Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Marcel Nollen, lid College van Bestuur. Email: marcel.nollen@vu.nl 

Voor uitgebreide informatie over de vacante positie, het jaarplan van de dienst Informatie Technologie en het instellingsplan VU kunt u contact opnemen met Albert Froom
(06 54945184 of mail froom@leaderstrust.nl) of Corrieke Middelhoek (06 29332300 of mail middelhoek@leaderstrust.nl).
 
U wordt verzocht uw sollicitatie vóór 9 maart 2020 te sturen naar: 
middelhoek@leaderstrust.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie en solliciteren