Universitair Docent Gezondheid en Duurzaamheid (tenure track)

Vrije Universiteit Amsterdam
 • Universitair Docent Gezondheid en Duurzaamheid (tenure track)
 • Doctorate
Ligt jouw academische hart bij de relatie tussen duurzaamheid en gezondheid? Bestudeer je deze relatie vanuit een systeemperspectief? En wil je met je onderzoek actief bijdragen aan gezondere, duurzamere en meer inclusieve wereld? Solliciteer dan bij het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Locatie: AMSTERDAM
FTE: 1

Functieomschrijving

De tenure track positie begint op het niveau van universitair docent (onderzoek, onderwijs, management. 40:40:20%). In je onderzoek benader je uitdagingen rond gezondheid en duurzaamheid als onderdeel van complexe, samenhangende en interacterende systemen. Aspecten als voeding, omgeving, gedrag, milieu, huisvesting en zorgstelsel hebben allen grote invloed en duurzaamheidsopgaven worden daardoor zelden binnen slechts één sociaal- of beleidsdomein opgelost. Je onderzoek doet recht aan deze complexiteit en stelt je in staat multi-actor stakeholderprocessen te ontwerpen en faciliteren die bijdragen aan oplossingen die kunnen leiden tot systeeminnovatie. Je put inspiratie uit en draagt bij aan discussies in de innovatiewetenschappen en/of het wetenschaps- en techniekonderzoek (Science, Technology in Society - STS) rond inclusie & diversiteit, reflexiviteit & leren, de maatschappelijke rol van wetenschap, en systeeminnovatie. Enkele mogelijke onderzoeksonderwerpen zijn digitale inclusie en gezondheid, gezonde stad en platteland, van curatief naar waardengericht werken in zorgorganisaties, het includeren van gemarginaliseerde kennis in kennissystemen, voedselproductie en gezonde en duurzame voeding, en zorginnovatie en gezondheidsverschillen. Acquisitie is een belangrijk deel van je werkzaamheden. Op termijn word je geacht een onderzoekslijn op te zetten binnen je expertisegebied, in samenwerking met Athena collega’s en anderen.
 
Jouw taken
Je levert een bijdrage aan het onderwijs als coördinator, docent en eventueel werkgroepleider in de cursussen die door het Athena Instituut worden verzorgd (waaronder cursussen van andere opleidingen van de Faculteit der Bètawetenschappen van de VU en van de UvA), met name in de nieuwe major Duurzame Gezondheid en Zorg binnen de bacheloropleiding Gezondheid en Leven. Daarnaast begeleid je masterstudenten bij hun stageonderzoek. Op bachelorniveau is de voertaal Nederlands; op masterniveau wordt in het Engels lesgegeven.
 
Je managementtaken bestaan uit de begeleiding van meerdere junior docenten, promovendi en postdoc onderzoekers en het bijdragen aan de coördinatie en strategische overleggen van het Athena Instituut. Je zal direct na aanstelling betrokken zijn bij het aanstellen van een nieuw te werven AiO binnen dit expertisegebied.

Functie-eisen

 • gepromoveerd, bij voorkeur op het terrein van de ‘global health’, ‘health policy and health systems' of ‘environmental health’ in combinatie met beleidswetenschappen, wetenschap en maatschappij, wetenschapsdynamica, innovatiestudies, of een aanverwant vakgebied
 • meerdere jaren post-doc onderzoekservaring binnen het werkgebied van dit onderzoek
 • uitvoerige kennis en kunde op het gebied van participatieve en/of interventie-georiënteerde methoden
 • goede bekendheid met theoretische discussies rond reflexieve evaluaties en/of systeeminnovatieprocessen
 • gepubliceerd over beleidsproblemen en de opties voor oplossingen in wetenschappelijke en/of grijze literatuur van adviesrapporten en opiniestukken
 • goede communicatievaardigheden voor de samenwerking met studenten, patiënten, gebruikers, beleidsmakers, alsmede met onderzoekers uit andere disciplines
 • het vermogen om een onderzoekslijn op te bouwen, aangetoond door bijvoorbeeld geworven onderzoeksfinanciering en/of promotiebegeleiding
 • brede ervaring met het werken in interdisciplinaire teams (open, flexibel, adaptief, pro-actief)
 • in het bezit van een basiskwalificatie onderwijs (BKO)
 • ervaring met onderwijs (ontwikkeling en coördinatie van cursussen), relevant voor het expertisegebied van de functie
 • bezit uitstekende onderwijsvaardigheden, is een inspirerende docent (wat o.a. blijkt uit studentenevaluaties)
 • het vermogen om netwerken op te zetten en te koesteren met zowel onderzoeksinstellingen als maatschappelijke organisaties
 • beschikkend over een breed wetenschappelijk en maatschappelijk netwerk binnen het expertisegebied
 Belangrijk: uitstekende beheersing van zowel Nederlands als Engels is een vereiste! 

Wat bieden wij

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal €3.637 (schaal 11) tot €4.978 (schaal 11) bruto per maand bij een voltijds dienstverband.
De beoogde startdatum is 1 september 2020. We bieden een tenure track positie aan voor de duur van 5 jaar. In het begin van het eerste jaar is er de mogelijkheid een AiO aan te stellen. Na 1 en 3 jaar wordt de voortgang betreffende onderwijs, publicaties en werving van onderzoeksfinanciering in de tweede en derde geldstroom geëvalueerd. Na een positief eindoordeel wordt een vaste aanstelling verleend en wordt er een plan ontwikkeld voor verdere academische ontwikkeling.

Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:
 • maximaal 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling
 • bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden

Over de VU

Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen.

Aan de VU studeren ruim 26.500 studenten en werken ruim 4.600 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Faculteit der Bètawetenschappen
De Faculteit der Bètawetenschappen inspireert wetenschappers en studenten om duurzame oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Van bosbranden tot big data, van obesitas tot geneesmiddelen en van molecuul tot de maan: ons onderwijs en onderzoek beslaan de volle breedte van de bètawetenschappen. Nationaal en internationaal delen wij kennis en ervaring met vooraanstaande wetenschappelijke instituten en het bedrijfsleven.

Werken bij Bètawetenschappen is samenwerken met studenten, promovendi en wetenschappers met focus op hun vak én een brede blik op de wereld. De faculteit telt ongeveer 5.750 studenten en er werken ruim 1.250 medewerkers.


Athena Instituut 
Athena is een centre of excellence op het gebied van inter- en transdisciplinair onderzoek naar innovatie en communicatie in de gezondheids- en levenswetenschappen. Het is de missie van Athena om een bijdrage te leveren aan een beter begrip van innovatieprocessen én een maatschappelijk verantwoorde experimentele implementatie van onderzoek en innovatie in de samenleving. Het onderzoek richt zich specifiek op de analyse en het ontwerp van complexe maatschappelijke multi-stakeholder processen vanuit het perspectief van strategische beleidsvorming en innovatieve implementatie op het niveau van (inter)nationale, provinciale en lokale praktijken. Het onderwijs is veelal project-gestuurd. Lopende concrete maatschappelijke vraagstukken zijn leidend voor teamopdrachten. Athena werkt in onderzoeksprojecten aan de ontwikkeling en validatie van tools die participatieve en mens-en-probleemgerichte innovaties faciliteren volgens de Interactive Learning and Action (ILA), Reflexive monitoring and action (RMA), en Situated Intervention approaches, waarover internationaal gepubliceerd wordt.

Solliciteren

Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan door middel van onderstaande solliciteer button uiterlijk 4 juni 2020. Denk hierbij aan het uploaden van jouw curriculum vitae en motivatiebrief.

Sollicitaties ontvangen per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Vragen
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met:

Naam: Dr.Teun Zuiderent-Jerak
Functie: Universitair Hoofddocent Interactive Governance of Health Interventions
E-mail: teun.zuiderent-jerak@vu.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Meer informatie en solliciteren