Directeur Bedrijfsvoering en lid faculteitsbestuur Faculteit der Sociale Wetenschappen

Vrije Universiteit Amsterdam
 • Directeur Bedrijfsvoering en lid faculteitsbestuur Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • University Graduate
Bent u de verbindende directeur die bijdraagt aan het toekomstbestendig perspectief van de faculteit? Solliciteer dan bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Locatie: AMSTERDAM
FTE: 1

Functieomschrijving

Wij zoeken een Directeur Bedrijfsvoering, lid van het faculteitsbestuur, die komt bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. In de Faculteit der Sociale Wetenschappen verleggen we grenzen in het kijken naar de complexe vraagstukken van deze tijd. Dat vertaalt zich in onderwijs en onderzoek over grenzen van disciplines, in nauwe verbinding tussen praktijk en wetenschap, een multi-methodische aanpak van kennisontwikkeling en in veel aandacht voor diversiteit en inclusie. Wij geloven dat diversiteit van onze staf en studenten ertoe leidt dat we betere kennis ontwikkelen en betere professionals afleveren en dat dat vraagt om een inclusieve werk- en leeromgeving. 
De Directeur Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de financiële, personele en facilitaire processen binnen de faculteit. U werkt hierbij nauw samen met de leden van het faculteitsbestuur onder leiding van een ambitieuze decaan die eindverantwoordelijk is voor de faculteit. Vanuit het bedrijfsvoeringsperspectief draagt u bij aan de facultaire strategische agenda en levert u een belangrijke bijdrage aan het toekomstbestendig perspectief van de faculteit.

De Directeur Bedrijfsvoering zorgt voor een effectieve organisatie van de facultaire ondersteuning van het faculteitsbureau van ca 45 medewerkers. U draagt daarin zorg voor de uitvoering en bewaking van de facultaire bedrijfsprocessen en geeft hierin direct leiding aan de Hoofden Onderwijsbureau en Onderzoeksbureau, het bestuurssecretariaat, het Postacademisch onderwijsbureau, de directeur onderwijs, een medewerker Graduate School en een medewerker bedrijfsvoering. U geeft ook functioneel leiding aan de decentraal geplaatste medewerkers van de diensten HR, Financiën en Communicatie.
De Directeur Bedrijfsvoering ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening vanuit de VU-diensten en maakt afspraken over het te leveren dienstverleningspakket met de betreffende diensten. U zorgt ervoor dat de dienstverlening is afgestemd op de facultaire behoeften, waar nodig in overleg met de facultaire medezeggenschap.

Uw taken
Samen met College van Bestuur portefeuillehouder bedrijfsvoering, de directeuren van VU diensten en de collega directeuren van faculteiten draagt u bij aan de verdere ontwikkeling van de universitaire bedrijfsvoering, zodat deze aansluit bij de nieuwe opgaven waar de universiteit voor staat. U profileert daarbij de faculteit en haar belangen op effectieve wijze.
De VU hecht veel waarde aan leiderschap en heeft de “Art of Engagement” geformuleerd die van hoog tot laag binnen de organisatie de leidraad moeten vormen voor betere samenwerking en sturing.

 • Luister en geef ruimte voor groei
 • Toon moed in duidelijke keuzes
 • Wees transparant en duidelijk
 • Draag bij aan het grotere geheel

De Directeur Bedrijfsvoering past deze principes niet alleen in eigen handelen toe, maar spreekt ook anderen in de organisatie aan op oefening in deze Art of Engagement.

Functie-eisen

 • Kennis of affiniteit met (universitair) onderwijs en onderzoek;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met integraal management op directieniveau;
 • Ervaring met beleidsmatige processen en implementatie in complexe organisaties;
 • Ervaring met coachend leidinggeven aan een diverse groep professionals;
 • Aantoonbaar in staat om snel en adequaat in te spelen op ontwikkelingen in de omgeving die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de faculteit (Covid-19, Commissie van Rijn);
 • Ervaring met het bevorderen van diversiteit en inclusie; Uitstekende communicatieve vaardigheden zowel in Nederlands als Engels;

​​​​Wat bieden wij

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 5 jaar met uitzicht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken zoals:
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering,
 • bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer,
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden

Over de VU

Bijdragen aan een betere wereld, door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek. Dat is de ambitie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten.

Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen. Deze zijn ingericht langs vier maatschappelijke thema’s: Connected World, Governance for Society, Human Health and Life Science en Science for Sustainability. Zo stimuleren we de multidisciplinaire samenwerking waar de maatschappelijke problemen van nu en straks om vragen.

De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Aan de VU werken ruim 4.600 medewerkers en volgen en meer dan 26.500 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Over de Faculteit der Sociale Wetenschappen
De Faculteit der Sociale Wetenschappen is een brede faculteit, waarin zowel de klassieke disciplines politicologie, sociologie en culturele antropologie als de moderne vakgebieden op het terrein van bestuur, beleid, communicatie en organisatie een eigen plek innemen. Onze kracht ligt in de nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines; onze focus is de maatschappij en haar actuele vraagstukken.
De Faculteit der Sociale Wetenschappen verlegt grenzen in het kijken naar de complexe vraagstukken van deze tijd, zoals BlackLivesMatter, de corona-crisis  of de klimaatcrisis. Alleen aan de VU vind je alle disciplines die nodig zijn om deze 'wicked problems’ te kunnen begrijpen. In ons onderwijs en onderzoek nemen wij geen genoegen met makkelijke antwoorden. Onze wetenschappers en studenten zijn kritische denkers en doeners die samen verrassende oplossingen ontwikkelen.

Werken bij Sociale Wetenschappen is samenwerken met collega’s uit verschillende disciplines in een inspirerend en persoonlijk werk- en studieklimaat en een excellente onderzoeksomgeving. Met ruim 3000 studenten en meer dan 300 medewerkers is de Faculteit der Sociale Wetenschappen één van de grootste faculteiten van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De meeste medewerkers (circa 180) behoren tot het wetenschappelijk personeel: hoogleraren, universitair (hoofd)docenten, onderzoekers en promovendi.


Solliciteren

De Faculteit der Sociale Wetenschappen laat zich in deze procedure adviseren door werving- en selectiebureau Colourful People.

Vragen
René Burgler, partner bij Colourful People geeft u graag antwoord op vragen.
Hij is bereikbaar via r.burgler@colourfulpeople.nl of mobiel op +316 2857 5436. De preselectiegesprekken vinden digitaal plaats met Colourful People.

U wordt verzocht uw interesse uiterlijk 23 augustus 2020 kenbaar te maken via www.colourfulpeople.nl of te sturen naar r.burgler@colourfulpeople.nl
De digitale preselectiegesprekken zijn op 31 augustus, 1 en 2 september.

De 1e ronde gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats op vrijdag 11 of maandag 14 september. De 2e ronde gesprekken vinden plaats op donderdag 17 september.

Een selectie-assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. De kandidaat dient een VOG te kunnen overleggen. We zijn voornemens de procedure geheel in september af te ronden.

Geschikte personen uit uw netwerk attenderen op deze functie wordt op prijs gesteld.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie en solliciteren