Bijzonder Hoogleraar Mediation

Vrije Universiteit Amsterdam
  • Bijzonder Hoogleraar Mediation
  • Doctorate
Staat u een multi- en interdisciplinaire benadering voor van het onderzoek naar Mediation en wilt u bijdragen aan het opleiden van de jurist van de toekomst? Solliciteer dan bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Locatie: AMSTERDAM
FTE: 0,2 
 

Functieomschrijving

De nieuw te benoemen bijzonder hoogleraar ontwikkelt en verzorgt onderwijs op het gebied van mediation binnen de afstudeerrichting Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Daarnaast levert de bijzonder hoogleraar een bijdrage aan het postacademisch onderwijs. Onderzoek op het terrein van mediation is het andere belangrijke onderdeel van het takenpakket van de bijzonder hoogleraar.  Belangrijk is dat resultaten van het onderzoek kunnen worden toegepast in de praktijk. Voor deze vertaalslag is een multi- en interdisciplinaire benadering van het onderzoek op het terrein van mediation noodzakelijk. Tot het takenpakket behoort ook het begeleiden van promotieonderzoek.

Functie-eisen

Voor deze leerstoel wordt een kandidaat gezocht met een open en brede blik die, gelet op het multi- en interdisciplinaire karakter van mediation, bereid en in staat is voorbij grenzen te kijken en met de nodige afstand en nieuwsgierigheid aan de wetenschappelijke (en publieke) discussie deel te nemen en deze te observeren.
De kandidaat is bij voorkeur zowel jurist als psycholoog, orthopedagoog of sociaalwetenschapper, of heeft een bewezen sterke affiniteit met deze combinatie van disciplines.

De kandidaat is gepromoveerd en beschikt over uitstekende onderzoekskwaliteiten op het terrein van mediation in de context van rechtspleging en conflictoplossing. Ook heeft de kandidaat ruime ervaring met het ontwikkelen en geven van onderwijs. De kandidaat beschikt voorts over ruime praktijkervaring met mediation. Verder wordt de kandidaat geacht in teamverband te kunnen werken en enthousiasmerend en innovatief te zijn.

Wat bieden wij

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie.  Benoeming zal geschieden voor een periode van één jaar. Bij een bevredigende evaluatie na dat jaar zal de benoeming worden verlengd tot een totale duur van vijf jaar. Deze bijzondere leerstoel is onbezoldigd en wordt ondersteund met een bescheiden jaarlijkse onkostenvergoeding,  

Over de VU

Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen.

Aan de VU studeren ruim 26.500 studenten en werken en meer dan 4.600 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De faculteit der Rechtsgeleerdheid verzorgt bacheloropleidingen op drie gebieden: Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie. Daarnaast hebben we een uitgebreid aanbod aan masteropleidingen en contractonderwijs. Ons onderwijs en onderzoek richten zich op de maatschappelijke functie en relevantie van het recht: van verbintenissen in de platformeconomie tot het nieuwe werken, van koloniaal onrecht tot medische aansprakelijkheid, van gezinshereniging tot burgerinspraak, van zedendelicten tot gijzelsoftware. Ons onderzoek heeft vaak een internationaal en multidisciplinair karakter.

Werken bij de faculteit Rechtsgeleerdheid is werken in een actieve en inspirerende academische omgeving. Samen met je collega’s draag je in een goede onderlinge werksfeer bij aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. De faculteit telt ruim 300 medewerkers en 3.000 studenten.


Over de afdeling
De bijzondere leerstoel Mediation is in 2016 ingesteld aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en het Centrum voor Conflicthantering (CvC). De MfN is de representatieve organisatie van mediation en mediators in Nederland en houder van het door de Rechtspraak en de Rechtsbijstand erkende kwaliteitsregister: het MfN-register. Het CvC is een gerenommeerd opleidingsinstituut op het gebied van conflicthantering, onderhandelen, coachen en communicatie en een van de grondleggers van mediation in Nederland. De eerste leerstoelhouder is in 2020 met emeritaat gegaan, in welk verband thans wordt gezocht naar een opvolger.

De bijzondere leerstoel Mediation is ondergebracht bij de Afdeling Privaatrecht van de faculteit. Mede door inbedding van het onderzoek in de onderzoeksinstituten Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB) en Kooijmans Institute for Law and Governance gaat de aandacht ook uit naar relevante ontwikkelingen in het bestuursrecht, strafrecht en internationale recht.

De bijzondere leerstoel Mediation maakt deel uit van de innovatieve afstudeerrichting Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation, en versterkt het onderzoek naar de recente vernieuwingen in rechtspraak en conflicthantering. Deze afstudeerrichting beoogt de horizon van studenten te verbreden door de betekenis van recht en juridische procedures te plaatsen in het bredere kader van de wijze waarop in de samenleving conflicten worden voorkomen, ingeperkt en opgelost. Binnen de afstudeerrichting wordt samengewerkt door hoogleraren op het gebied van privaatrecht, bestuursrecht, strafrecht, rechtspraak, conflictoplossing en restorative justice. Doel is het opleiden van de jurist van de toekomst, die beschikt over een breed palet aan mogelijkheden om zijn cliënten bij te staan in het voorkomen, hanteren en oplossen van conflicten.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan door middel van onderstaande solliciteer button uiterlijk 30 oktober 2020. Denk hierbij aan het uploaden van uw curriculum vitae en motivatiebrief. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 9 december 2020. Indien mogelijk vragen wij u hier rekening mee te houden.

Sollicitaties ontvangen per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Vragen
Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met:

Naam: Prof. Arno Akkermans
Functie: Hoogleraar Privaatrecht
Telefoonnummer: 06-42997689
E-mail: a.j.akkermans@vu.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Meer informatie en solliciteren