Decaan ACTA

Vrije Universiteit Amsterdam
 • Decaan ACTA
 • University Graduate
Bent u de nieuwe bestuurder die het internationaal toonaangevende Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) gaat leiden?

Locatie: AMSTERDAM
FTE: 1

Functieomschrijving

Als decaan bent u verantwoordelijk voor de algemene leiding van ACTA, waaronder de inrichting met betrekking tot het onderwijs, de wetenschapsbeoefening en de patiëntenzorg, en de bedrijfsvoering. U treedt op als bestuurder en eindverantwoordelijke van de faculteit en voert de werkzaamheden uit binnen de vastgestelde kaders van de universiteit. Als decaan bent u verantwoording verschuldigd aan het Colleges van Bestuur van de VU en de UvA. 

Wij zijn op zoek naar een decaan die het bestuur op verschillende manier vorm kan geven:
 • Als een academisch bestuurder stimuleert u ACTA om optimaal te presteren op het gebied van onderwijs, zorg en onderzoek en met grondig begrip van het wetenschappelijke bedrijf een klimaat schept waarin medewerkers in staat gesteld worden hun bijdrage daaraan te leveren en studenten om zich optimaal te ontwikkelen
 • Als een bindend bestuurder, bouwt u bruggen en maakt u de afzonderlijke afdelingen binnen ACTA tot een eenheid en laveert u tussen vele belangen in een complexe, bestuurlijke context en weet intern een hecht team smeden
 • Als een dienend bestuurder, luistert u, handelt u transparant, resultaatgericht en stimulerend en voert u overleg met medezeggenschap, medewerkers en studenten; een bestuurder die handelt vanuit het principe vertrouwen vooraf, verantwoording achteraf
 • Als een ervaren bestuurder, bent u thuis in verandermanagement en werkt vanuit een harmoniemodel dat ruimte geeft aan de leidinggevenden uit het Directie Team om het eigenaarschap en het draagvlak van de gekozen koers te verbreden en het primaire proces optimaal te faciliteren, zeker in tijden waarin het hoger onderwijs te maken heeft met hoge werkdruk en werkstress
 • Als een ondernemende bestuurder met de nodige externe gerichtheid, bent u een netwerker die een goede band opbouwt met belangrijke stakeholders als NWO, de verzekeraars en de mondgezondheidsindustrie en ook de talenten heeft om subsidies, bijvoorbeeld uit 2e en 3e geldstroom, voor ACTA te verwerven
 • Als een evenwichtig bestuurder zal u met een grote mate van bestuurlijke consistentie, stabiliteit en voorspelbaarheid ACTA leiden en geniet u van de excellentie en het succes van medewerkers en studenten in de organisatie
 • Als een onafhankelijke bestuurder, neemt u voldoende afstand van de eigen disciplinaire achtergrond, teneinde boven de disciplines te kunnen staan en gericht te zijn op interdisciplinaire samenwerking
 • Als een benaderbare bestuurder, investeert u in de relaties binnen ACTA, met medewerkers, studenten, medezeggenschap, studieverenigingen et cetera.
 

Functie-eisen

 • Relevante ervaring in de universitaire wereld waar zorg en onderwijs elkaar ontmoeten, gezaghebbend in een zorgdiscipline
 • Inzicht in de mondzorg in Nederland, waarbij ervaring als tandarts of tandarts-specialist in het bijzonder tot aanbeveling strekt
 • Ervaring met het aansturen van een professionele organisatie en bewezen managementkwaliteiten
 • Financieel en bedrijfsmatig inzicht
 • Aantoonbare netwerkcapaciteiten
 

Wat bieden wij

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring op voltijdse basis maximaal €10.106 (schaal 18) bruto per maand. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel: Decaan 1.
De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 5 jaar. Verlenging van de arbeidsovereenkomst behoort tot de mogelijkheden.

Over de VU

Bijdragen aan een betere wereld, door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek. Dat is de ambitie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten.

Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen. Deze zijn ingericht langs vier maatschappelijke thema’s: Connected World, Governance for Society, Human Health and Life Science en Science for Sustainability. Zo stimuleren we de multidisciplinaire samenwerking waar de maatschappelijke problemen van nu en straks om vragen.

De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Aan de VU werken ruim 4.600 medewerkers en volgen en meer dan 26.500 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

ACTA
Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) is het samenwerkingsverband van de faculteiten Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. ACTA verricht wetenschappelijk onderzoek, geeft onderwijs en verleent patiëntenzorg op het terrein van de tandheelkunde. ACTA is internationaal gezien een toonaangevend onderzoeksinstituut en is één van de grootste tandheelkundige opleidingen ter wereld. Naast het opleiden van studenten tot tandarts, verzorgt ACTA  de NVAO-geaccrediteerde post-initiële masteropleiding Oral Health Sciences. Daarnaast verzorgt ACTA postacademische cursussen voor tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten.

Bij ACTA werken ongeveer 600 medewerkers en volgen 920 studenten de studie Tandheelkunde (en ongeveer 500 studenten van Inholland de opleiding Mondzorgkunde). Vanaf 1 september 2020 is de opleiding Mondzorgkunde van Inholland ook in het ACTA-gebouw gehuisvest.

Dagelijks levert men aan circa 400 patiënten tandheelkundige zorg. Er wordt tevens nauw samengewerkt met de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT), die in hetzelfde gebouw als ACTA is gehuisvest.

Solliciteren

De procedure wordt ondersteund door Marja Suur, Suur & Company. Om te solliciteren klik op de solliciteer button.

Voor meer informatie over de procedure of andere vragen kunt u zich wenden tot Suur & Company: https://suurcompany.nl/contact/


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie en solliciteren