Hoogleraar Intellectuele Eigendom

Vrije Universiteit Amsterdam
 • Hoogleraar Intellectuele Eigendom
 • Doctorate
Bent u een teamspeler en geïnteresseerd in  interdisciplinair onderzoek op het gebied van intellectueel eigendom? Solliciteer dan bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Locatie: AMSTERDAM
FTE: 0,7

Functieomschrijving

In onze steeds verder digitaliserende informatiesamenleving en kenniseconomie spelen intellectuele eigendomsrechten een belangrijke rol. Dat is ook de reden dat de afstudeerrichting IT & Recht binnen de master Rechtsgeleerdheid in 2011 is omgezet in de afstudeerrichting Internet, Intellectuele Eigendom en ICT.  Binnen het juridische onderzoek en onderwijs wordt expertise op het gebied van Intellectuele Eigendom niet meer gezien als een kleine niche maar als een steeds breder en belangrijker onderdeel van de mainstream. Niet voor niets trekken de IE/ICT-vakken jaar op jaar meer studenten. Ook in de praktijk zijn er veel gespecialiseerde kantoren, alsmede secties binnen grotere kantoren, die zich met IE/ICT bezighouden.

De leerstoelhouder zal verantwoordelijk zijn voor het onderzoek op het gebied van het intellectuele eigendom, zowel met eigen wetenschappelijke publicaties als in de vorm van begeleiding van interne en externe onderzoekers. De hoogleraar zal hoogwaardig, juridisch en – op termijn ook - interdisciplinair academisch onderzoek entameren, tweede en derde geldstroom onderzoeksprojecten verwerven, promovendi en jonge onderzoekers begeleiden. Het onderzoek zal worden ondergebracht onder het onderzoeksprogramma Law, Markets & Behavior en het onderzoeksinstituut Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB).

Op het terrein van het onderwijs levert de leerstoelhouder een bijdrage aan het initiële onderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en aan het post-initiële onderwijs van de VU-Law Academy. Voor wat betreft het initiële onderwijs is de leerstoelhouder verantwoordelijk voor de vakken op het gebied van het Intellectuele Eigendom in de masteropleiding Rechtsgeleerdheid, de afstudeerrichtingen Privaatrecht en Internet, Intellectuele Eigendom en ICT en in de Engelstalige master International Business Law (IBL). Daarnaast voert de hoogleraar organisatorische en bestuurlijke taken uit ten behoeve van het onderwijs op het gebied van Intellectuele Eigendom, in het bijzonder het ontwikkelen van de betreffende delen van het curriculum; het doceren van vakken; het begeleiden van docenten en studenten, en het begeleiden masterscripties.

Op het gebied van het post-initiële onderwijs zal de leerstoelhouder een PAO-cursus Intellectuele Eigendomsrecht en praktijk ontwikkelen voor de VU Law Academy. Het onderwijs wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de afdeling Transnational Legal Studies.

De hoogleraar is een goede teamspeler met een sterk arbeidsethos en een verbindende persoonlijkheid.  

Uw taken
 • Het entameren, verrichten en begeleiden van onderzoek op het gebied van het Intellectuele eigendomsrecht
 • Het verwerven van externe onderzoeksfinanciering
 • Het opzetten en verzorgen van het masteronderwijs op het gebied van het Intellectuele eigendomsrecht alsmede het post-academisch onderwijs binnen de VU Law Academy
 • Het werven en begeleiden van promovendi en docenten
 • Het organiseren van valoriserende activiteiten
 • Het vervullen van bestuurlijke taken binnen de afdeling en de faculteit

Functie-eisen

De kandidaat:
 • Heeft een doctoraal of master Rechtsgeleerdheid afgerond en is gepromoveerd op het gebied van het Intellectuele eigendomsrecht
 • Beschikt over brede expertise op het gebied van het Intellectuele eigendomsrecht, in het bijzonder op een of meer van de volgende gebieden: merkenrecht, bescherming van vormgeving, databanken, portretten, octrooien en auteursrechten
 • Heeft excellente onderwijsvaardigheden in het Nederlands en in het Engels en aantoonbare ervaring met het geven van universitair onderwijs op masterniveau
 • Geniet een uitstekende nationale en internationale reputatie op zijn/haar vakgebied
 • Entameert en voert hoogstaand origineel onderzoek uit resulterend in invloedrijke publicaties in toonaangevende wetenschappelijke nationale en internationale tijdschriften en bundels
 • Is in staat bruggen te slaan naar andere disciplines en interdisciplinaire verbanden te initiëren en te bevorderen; eigen prestaties op het gebied van multidisciplinair onderzoek zijn een pre
 • Beschikt over een breed nationaal en internationaal netwerk
 • Heeft aantoonbare capaciteit om onderzoeksprojecten binnen te halen
 • Heeft ervaring met (co-)begeleiding van promovendi
 • Heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring en excellente communicatievaardigheden
 • Beschikt over een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of is bereid deze te behalen
 • Is in staat tot het vertalen van onderzoeksresultaten naar een breed maatschappelijk publiek voor valorisatiedoeleinden

Wat bieden wij

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring op voltijdse basis minimaal €5.749 (H2) en maximaal €8.371 (H2) bruto per maand. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel: Hoogleraar 2 en staat open voor ten minste 0,7 fte.

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 5 jaar. Verlenging van de arbeidsovereenkomst behoort tot de mogelijkheden.
Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:
 • maximaal 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden
 • Mogelijkheid tot sparen van vakantiedagen, bijvoorbeeld voor sabbatical leave

Over de VU

Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen.

Aan de VU studeren ruim 26.500 studenten en werken en meer dan 4.600 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De faculteit der Rechtsgeleerdheid verzorgt bacheloropleidingen op drie gebieden: Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie. Daarnaast hebben we een uitgebreid aanbod aan masteropleidingen en contractonderwijs. Ons onderwijs en onderzoek richten zich op de maatschappelijke functie en relevantie van het recht: van verbintenissen in de platformeconomie tot het nieuwe werken, van koloniaal onrecht tot medische aansprakelijkheid, van gezinshereniging tot burgerinspraak, van zedendelicten tot gijzelsoftware. Ons onderzoek heeft vaak een internationaal en multidisciplinair karakter.

Werken bij de faculteit Rechtsgeleerdheid is werken in een actieve en inspirerende academische omgeving. Samen met je collega’s draag je in een goede onderlinge werksfeer bij aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. De faculteit telt ruim 300 medewerkers en 3.000 studenten.


Over de afdeling
Dit betreft één van de kernleerstoelen binnen de afdeling Privaatrecht, de grootste afdeling van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, die in belangrijke mate verantwoordelijkheid draagt voor de bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, opleiding Notarieel recht en de bacheloropleiding Law and Society aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan door middel van onderstaande solliciteer button uiterlijk 19 november 2020. Denk hierbij aan het uploaden van uw curriculum vitae en motivatiebrief. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 3 december 2020 en indien mogelijk vragen wij u hier rekening mee te houden.

Sollicitaties ontvangen per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Vragen
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met:

Naam: Prof. dr M Antokolskaia
Functie: Afdelingshoofd Privaatrecht
E-mail: m.v.antokolskaia@vu.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Meer informatie en solliciteren