Directeur Dienst Universitaire Relaties en Fondsenwerving

Vrije Universiteit Amsterdam
 • Directeur Dienst Universitaire Relaties en Fondsenwerving
 • University Graduate

Bent u een gedreven netwerker die samen met wetenschappers, alumni, ondernemers, bedrijven en donateurs van de VU een onderscheidende bijdrage wil leveren aan de grote maatschappelijke vraagstukken van nu en in de toekomst? De VU biedt een ondernemende relatiemanager en fondsenwerver een uitzonderlijke kans om bij de Vrije Universiteit de nieuwe Dienst Universitaire Relaties en Fondsenwerving (DURF) te vormen.
 


Locatie: AMSTERDAM
FTE: 1

Functieomschrijving

Als directeur bent u strategisch en operationeel eindverantwoordelijk voor de nieuwe dienst (26 medewerkers, 19,1 fte) en wordt u daarbij ondersteund door een nog te vormen managementteam. U geeft optimaal ruimte aan de zelfstandigheid en professionaliteit van de medewerkers van DURF. Op deze wijze kunnen zij, binnen de afgesproken kaders, zelfstandig invulling geven aan de eigen verantwoordelijkheid en het realiseren van de afgesproken resultaten.

Als Directeur DURF legt u verantwoording af aan het College van Bestuur. Samen met de voorzitter van het CvB, de decanen en de directeuren van faculteiten en diensten draagt u bij aan de verdere ontwikkeling van de universitaire strategie en de bedrijfsvoering, zodat deze aansluiten bij de ambities uit het Strategisch Plan 2020-2025 van de VU.

U heeft aantoonbaar affiniteit met de missie van de Vrije Universiteit en brengt ervaring mee op het gebied van communicatie, relatiemanagement en fondsenwerving. U bent een verbinder en in staat hoogkwalitatieve, langdurige relaties op te bouwen met partners binnen en buiten de universiteit. Als directeur DURF heeft u lef, bent u een people manager pur sang en beweegt u zich comfortabel binnen de geledingen van de universiteit en maatschappij, in al hun diversiteit. U heeft de uitstraling, gravitas en het intellect om moeiteloos te navigeren tussen openbaar bestuur, corporate board room en binnen de wetenschap. Verder heeft u de ambitie en kwaliteiten om de strategie en de operationele aspecten van de dienst in te richten op groei.

De komende periode staat de directeur DURF voor een aantal opdrachten in het bijzonder:
 • Het ontwikkelen en implementeren van een langetermijnstrategie voor fondsenwerving, waaronder het inrichten van een infrastructuur voor fondsenwerving (VUfonds)
 • Het ontwikkelen van een meerjarenstrategie die leidt tot waardevolle partnerschappen met alumni, bedrijven, donateurs en andere externe stakeholders.

Functie-eisen

De ideale directeur DURF heeft:
 • minimaal 5 jaar (eind-)verantwoordelijkheid op directieniveau voor communicatie, relatiemanagement- en fondsenwerving, bij voorkeur in een complexe organisatie op het scheidsvlak van publiek-privaat
 • een aantoonbaar trackrecord als succesvol major gift fondsenwerver
 • ruime ervaring in het leidinggeven aan een resultaatverantwoordelijke eenheid in een organisatie van professionals
 • ervaring in een positie als een volwaardige, kritische en onafhankelijke sparringpartner van het (top)bestuur van de organisatie en van externe partners
 • ervaring in verandermanagement en implementatieprocessen
 • affiniteit met onderwijs en onderzoek, kan zich inleven in de wereld van wetenschappers
 • aantoonbare daadkracht en ondernemerschap, met empathie en partnership, en heeft laten zien als boegbeeld te kunnen fungeren
 • ervaring in vrijwilligersmanagement
 • inzicht en ervaring op het gebied van relatiemanagement, alumnibeleid en fondsenwerving en is up-to-date met actuele ontwikkelingen


Wat bieden wij

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring op voltijdse basis minimaal €5.453 (schaal 14) en maximaal €7.623 (schaal 15) bruto per maand. 

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 5 jaar. Verlenging van de arbeidsovereenkomst behoort tot de mogelijkheden.
Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:
 • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden
 • mogelijkheid tot sparen van vakantiedagen, bijvoorbeeld voor sabbatical leave

Over de VU

Bijdragen aan een betere wereld, door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek. Dat is de ambitie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten.

Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen. Deze zijn ingericht langs vier maatschappelijke thema’s: Connected World, Governance for Society, Human Health and Life Science en Science for Sustainability. Zo stimuleren we de multidisciplinaire samenwerking waar de maatschappelijke problemen van nu en straks om vragen.

De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Aan de VU werken ruim 4.600 medewerkers en volgen en meer dan 26.500 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Over de afdeling, instituut, project
Als directeur DURF heeft u de ervaring, de ambitie en de ondernemende instelling om, vanuit de strategie 2020-2025 van de Vrije Universiteit, een nieuwe dienst op te zetten voor extern relatiemanagement en fondsenwerving. DURF bouwt voort op de bestaande programma’s voor universitaire evenementen, alumnibeleid, A Broader Mind for Professionals en VUvereniging. Als directeur zult u samen met deze teams en een nog te werven team fondsenwervers, in afstemming met VUvereniging, een geïntegreerde strategie voor relatiemanagement en fondsenwerving ontwikkelen.

De VU is groot geworden dankzij onder meer particuliere fondsenwerving en het bekende groene busje. Met DURF wil het College van Bestuur van de VU een breed loket opzetten voor externe partnerschappen en particuliere fondsenwerving weer terugbrengen naar het hart van de organisatie. Hiermee wordt extra financiële ruimte gecreëerd voor onderscheidend onderwijs, onderzoek en faciliteiten waarin de reguliere overheidsfinanciering steeds minder voorziet. Het CvB verwacht dat het belang van deze partnerschappen binnen de instellingsstrategie zal toenemen en heeft daarom, met het oogpunt van toekomstige groei, ervoor gekozen deze activiteiten onder te brengen in een aparte, nieuwe dienst.

Deze functie biedt een uitzonderlijke kans voor een veelzijdige, ondernemende directeur om een nieuwe universitaire dienst vorm te geven en, samen met bevlogen studenten, wetenschappers en partners een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Binnen de VU werken we aan verbetering van onze leiderschapscultuur, gebaseerd op vier basisprincipes, die de directeur DURF actief uitdraagt en waarop hij of zij aanspreekbaar is:

 • Draag bij aan het grotere geheel
 • Toon moed in duidelijke keuzes
 • Wees transparant en duidelijk
 • Luister en geef ruimte voor groei


De sollicitatieprocedure

Perrett Laver voert momenteel ter ondersteuning van de selectiecommissie een selectieprocedure uit. Sollicitaties dienen te bestaan uit een brief met motivering, kwalificaties voor de functie en een volledig CV.
 
Voor informele inlichtingen en vragen omtrent de functie kan contact worden opgenomen met Perrett Laver op +31 20 2404 379 of per e-mail op Thomas.Modder@perrettlaver.com. Sollicitaties kunnen worden geüpload naar www.perrettlaver.com/candidates, o.v.v. referentienummer 4898. De sluitingstermijn voor sollicitaties naar deze functie is op zaterdag 5 december 2020.
 
Sollicitaties worden op 18 december door de selectiecommissie beoordeeld. Perrett Laver houdt eind december 2020 en begin januari 2021 de eerste diepte-interviews met kandidaten op de longlist, waarna de selectiecommissie in de week van 11 januari 2021 bijeenkomt om de shortlist samen te stellen. De personen op de shortlist worden vervolgens uitgenodigd voor formele sollicitatiegesprekken voor de functie, die gepland staan in de week van 18 januari 2021 en in de week van 25 januari 2021. Tijdens die gesprekken wordt de kandidaat gevraagd te werken aan een casestudie. De selectie van en onderhandelingen met de meest geschikte kandidaat vinden plaats tussen eind januari 2021 en medio februari 2021.
 
Perrett Laver hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, een verantwoordelijkheid die wij uiterst serieus nemen. Alle informatie die wordt verkregen door onze handelsdivisies wordt verwerkt in overeenstemming met de betreffende wetgeving voor gegevensbescherming. De gegevens die u ons verschaft worden veilig opgeslagen in onze geautomatiseerde database en overgedragen aan onze klanten met als doel u als kandidaat voor te stellen en/of uw geschiktheid voor de functie waarin u interesse heeft getoond te beoordelen.
 
Perrett Laver is Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze rechtsgrond voor de meeste van onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking is 'Gerechtvaardigd Belang'. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie hierover, uw rechten en onze benadering van Gegevensbescherming en Privacy naar onze website:
http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy/.   


Sollicitaties ontvangen per e-mail worden niet in behandeling genomen.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie en solliciteren